sbf胜博发国际娱乐

书籍

剑仙归来

剑仙归来

作者: 快乐的悲剧

类别: 仙侠

状态: 完结

万年前,大能飞升之前,曾经预言,有朝一日,死亡阴影将会笼罩人类,绝世剑仙也将归来!万年后,大劫临近、修真界风起云涌、天才辈出。与此同时,杨铭,灵雾城一名默默无闻少年杂役,无意间得到了一件异宝,正式踏上修炼之路!________________________________________...